TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE TURCAN

TURCAN, NICOLAE (n. 1971), doctor în Filosofie (2006), master în literatur? comparat? (2002), licen?iat în filosofie (1999) ?i teologie ortodox? (2010), redactor-?ef al publica?iei INTER. Revista român? de studii teologice ?i religioase, Cluj-Napoca. A publicat numeroase articole, eseuri ?i studii în Apostrof, Korunk, Observator cultural, Rena?terea, România literar?, Steaua, Tribuna etc. Volume: Cioran sau excesul ca filosofie (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008), Dumnezeul gândurilor m?runte (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2009), Despre maestru ?i alte întâlniri. Eseuri, cronici, recenzii (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010). Credinta ca filosofie. Marginalii la gandirea Traditiei, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011, col. Theologia Socialis 15; Marx ?i religia. O introducere, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, col. Theologia Socialis 24.