TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RĂZVAN BUCUROIU

Bucuroiu, R?zvan, publicist, jurnalist, director al revistelor Lumea credin?ei ?i Lumea monahilor; realizator al paginilor religioase s?pt?mânale „Lumea cre?tin?" a cotidianului România liber? (1990), „Calea, Adev?rul ?i Via?a" a aceluia?i cotidian (1993-1996), „Lumea cre?tin?" a cotidianului Ziua (1996-1997) ?i „Azi - religie" a cotidianului Azi (1998-2000); redactor-?ef ?i director executiv al Editurii Anastasia între anii 1992-2000; redactor ?i realizator TV la TVR (1998-2004), PAX TV (2004-2005) ?i SENSO TV (2005-2006); editor coordonator TVR pentru religie, istorie, minorit??i, studiouri teritoriale, TVR Bucure?ti (iulie 2006-prezent); membru fondator ?i pre?edinte AZEC (Asocia?ia Ziari?tilor ?i Editorilor Cre?tini); articole publicate în 22, Sfera Politicii, Adev?rulTransilvania, România Turistic?, INTER etc.