TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RADU PREDA

 

Preda, Radu, (n. 1972). Titular al cursului de Teologie social? la Facultatea de Teologie Ortodox? a Universit??ii „Babe?-Bolyai" (UBB), Cluj-Napoca. Tot în cadrul UBB, ?ine cursuri de Master la Facultatea de Sociologie ?i Asisten?? Social? ?i la Facultatea de Litere. Profesor-invitat al Universit??ilor din Floren?a, Hannovra, Paris, Roma, Salonic, Viena. Membru în Consiliul de Administra?ie al Gesellschaft für Ostkirchenrecht (Viena) ?i în Consiliul de Administra?ie al European Forum of Orthodox Schools of Theology (Bruxelles). Director-fondator al Institutului Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale ?i Inter-religioase (INTER) ?i editor al INTER. Romanian Review for Theological and Religious Studies. Volume recente: Revenirea lui Dumnezeu. Studii social-teologice (= Theologia Socialis 12), Eikon, Cluj-Napoca, 2010; Ortodoxia & ortodoxiile. Studii social-teologice (= Theologia Socialis 10), Eikon, Cluj-Napoca, 2010.