TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAI D. GRIGORE

cercetător la Institutul de Istorie Europeană din Mainz, secția Istorie religioasă apuseană. Specializat pe istoria creștinismului ortodox, spiritualitate bizantină și postbizantină, pe istoria ideilor în perioada medievală și modernă timpurie, antropologie istorică și politică, respectiv discursuri politice în creștinism. Carti: Imperiul păstorilor. Realități etnice și politice în Peninsula Balcanică (secolele XII–XIII); Ehre und Gesellschaft. Ehrkonstrukte und soziale Ordnungsvorstellungen am Beispiel des Gottesfriedens (10. bis 11. Jahrhudert), Darmstadt: WBG 2009; Neagoe Basarab – Princeps Christianus. Christianitas-Semantik im Vergleich mit Erasmus, Luther, Machiavelli (1513–1523), Frankfurt: Peter Lang 2015; Volum editat împreună cu Florian Kührer-Wielach: Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der östlichen Christenheit Europas, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018.