TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
HOREA CĂPUŞAN

C?pu?an, Horia, asistent universitar la Facultatea de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca. C?r?i publicate: Pr?pastia, volum de proze (Echinox, 1996), Aici ?i dincolo/ Ici et ailleurs, volum bilingv româno-francez de poezie (Thalia, 1998), Drumul ca imagine creatoare a culturii române (Dacia, 2003).