TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRCEA A. DIACONU

Diaconu, Mircea A., istoric ?i critic literar, prof. univ. dr., decanul Facult??ii de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii a Universit??ii „?tefan cel Mare" Suceava, membru în Juriul U.S.R., conduc?tor de doctorat pe domeniul filologie; ultimele c?r?i publicate: Atelierele poeziei, Editura Funda?iei Culturale Ideea European?, Bucure?ti, 2005; La Sud de Dumnezeu. Exerci?ii de luciditate, Editura Paralela 45, 2005; Calistrat Hoga?. Eseu monographic, Editrua Crigarux, 2007; Cui i-e fric? de Emil Cioran?, 2008.