TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
BASARAB NICOLESCU

Nicolescu, Basarab (n. 25 martie 1942), fizician onorar la Centrul Na?ional de Cercetare ?tiin?ific? (CNRS), Fran?a, profesor la Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca, Professor Extraordinary la School of Public Leadership, Stellenbosch University, Africa de Sud, membru de onoare al Academiei Române, fondator ?i pre?edinte al Centrului Interna?ional de Cercet?ri ?i Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris, membru fondator International Society for Science and Religion, director al colec?iilor Transdisciplinarité (Editura Rocher, Monaco), Les Roumains de Paris (Editura Oxus, Paris), ?tiin?? ?i Religie ?i ?tiin??, Spiritualitate, Societate (Editura Curtea Veche, Bucure?ti), director al revistelor Transdisciplinarity in Science and Religion ?i Transdiciplinary Studies - Science, Spirituality, Society, redactor-?ef al revistei Transdisciplinary Journal of Engineering&Science. C?r?i publicate în România: Théorèmes poétiques / Teoreme poetice, Curtea Veche, Bucure?ti, 2013 (edi?ie bilingv? ?i bibliofil? ilustrat? de Mircia Dumitrescu), Ion Barbu - Cosmologia "Jocului secund", Aius, Craiova, 2013, De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. 1 - Interferen?e spirituale, vol. 2 - Drumul f?r? sfâr?it, Curtea Veche, Bucure?ti, 2011, Ce este Realitatea?, Junimea, Ia?i, 2009, ?tiin?a, sensul ?i evolu?ia - Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 2007, Noi, particula ?i lumea, Junimea, Ia?i, 2007, Transdisciplinaritatea (manifest), Junimea, Ia?i, 2007, R?d?cinile libert??ii, Curtea Veche, Bucure?ti, 2004.
 Biobibliografia complet? a lui Basarab Nicolescu poate fi g?sit? pe pagina Internet
http://basarab-nicolescu.fr/