TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DAN RĂILEANU

R?ileanu, Dan, n?scut în 1967 la Ploie?ti. Membru Fondator al Grupului de Studii Interdisciplinare din Ploie?ti (afiliat Academiei Române). Membru A.D.S.T.R., sucursala Ploie?ti. Absolvent al Universit??ii "Politehnica" din Bucure?ti, Facultatea de ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor (promo?ia 1992). Absolvent al Facult??ii de Filosofie, Universitatea Bucure?ti (promo?ia 2008). Master în Filosofie la Universitatea Bucure?ti (promo?ia 2007). Doctorand în cadrul ?colii Doctorale de Filosofie, Universitatea Bucure?ti.  Profesor de filosofie ?i logic? la Colegiul Na?ional "Spiru Haret", Ploie?ti. Autorul unor articole publicate în revista Noema a Academiei Române ?i în revista de cultur? Axioma din Ploie?ti.