TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Stihialul şi sofianicul. Dimensiuni stilistice ale Ortodoxiei
Abordarea conceptului de stihial şi sofianic ca dimensiuni ale epistemei stilistice a ortodoxiei le-am urmărit ca o reflectare a unui expressionism avant la lettre. Am făcut şi câteva trimiteri la expresionismul german, conotat de filosoful Lucian Blaga ca un stil cultural cu accente puse pe o dinamică a unui activism aproape secularizat, având şi acest stil cultural de civilizaţie, al culturii germanice şi nordice, o tendinţă de a postula absolutul într-un strigăt flagelat de dorinţa de înălţare specific mai ales în catedralele gotice. Stihialul şi sofianicul aparţin în mod organic ortodoxiei şi sunt urmărite aceste concepte de Lucian Blaga în variate forme de expresie de la balade la construcţia, arhitectura bisericilor ortodoxe româneşti. Aceste concept apar ca nişte antinomii transfigurate ce postulează misterul dumnezeirii.
 

IOAN MARIŞ