TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Societăţi culturale şi activităţi cooperatiste din ţinutul Bârgăului în perioada interbelică
Intelectualitatea năsăudeană și bistrițeană din bazinul superior al Someșului Mare, de pe văile Rodnei, Bârgăului, Șieului, alcătuită, în primul rând, din învățători, preoți, juriști, medici, funcționari, dar și numeroși țărani cu știință de carte, experiență practică de viață și înțelepciune, se întâlneau cu diferite prilejuri și dezbăteau ideile cuprinse în programele politice de emancipare națională, având obiectivul precis: ridicarea întregului popor român din Transilvania la treapta demnității de națiune politică egală în drepturi cu celelalte națiuni politice ardelene, ungurii, secui și sașii, și nu tolerată numai în propria lor țară. Societățile culturale, reuniunile, casele de citire, în timpul stăpânirii austro-ungare, au reprezentat focare de educație, de cristalizare a conștiinței naționale. Este analizată în studiu activitatea societăţilor culturale şi a reuniunilor cooperatiste din ţinutul Bârgăului în perioada interbelică.
 

MAXIM MORARIU