TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Influenţe neopatristice în hristologia părintelui Iustin Popovici
Teologia parintelui Iustin Popovici, un reprezentant de seamă al curentului neopatristic, este prin excelenţă hristologică, cugetarea sa avându-L ca reper pe Mântuitorul Hristos, Dumnezeu- Omul. Domnul Hristos uneşte în persoana Sa divino-umană doua taine şi anume taina lui Dumnezeu şi taina omului. Mijlocul prin care i se descoperă omului taina lui Hristos Dumnezeu şi Om este credinţa, aceasta reprezentând totodată sălăşluirea lui Hristos în om. Fără Hristos în viaţa sa, condiţia omului în lume este una disperată, fără ieşire. Omul nu are în sine viaţă dacă nu-l are pe Dumnezeu care este Însăşi Viaţa. Sălăşluirea lui Dumnezeu în om e posibilă prin compatibilitatea cu Logosul care face parte din chipul lui Dumnezeu cu care a fost înzestrat omul la creaţie. Făcându-se om din iubire, Iisus Hristos l-a sfinţit pe om, l-a hristificat, l-a îndumnezeit. Pentru părintele Iustin Popovici hristologia, taina lui Hristos, reprezintă răspunsul la aspiraţiile şi căutările omului din toate epocile. Misterul Adevărului nu stă în lucruri, idei sau simboluri, ci într-o Persoană, şi această Persoană este divino-umană, Domnul Iisus Hristos.
 

ADRIAN IONIŢĂ