TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Paul Gherasim la umbra Bolţii de lumină
Eseul de față a fost expus la colocviul „Bolta de lumină – Octogon, de la Mânăstirea Lainici” (8-10 august 2019). Crearea lumii începe prin crearea luminii. Dar, în urma Revelației divine, noi intuim existența unei lumini de dinainte de Creație, una dumnezeiască. Lumina este unul dintre numele lui Hristos. Dar ori de ce fel ar fi lumina, creată sau necreată, ea este frumoasă și indestructibil legată de frumusețe. Gândind la orice lumină, o legăm instantaneu de vedere, de orice fel ar fi ea, fizică sau spirituală. Vederea luminii dumnezeiești reprezintă în final o stare de supremă spiritualizare a celui ce vede. Și lumina fizică poate fi uneori vizualizată ca imagine a Luminii spirituale. Teologia vorbește mult despre lumină în termeni de cunoaștere. Paul Gherasim aduce în bidimensional ceea ce este spațial. Este, de altfel, calea de exprimare generală a bunei picturi. În ultimă instanță bolta ajunge tot o suprafață, dar una într-un spațiu cu multe dimensiuni, fizice și metafizice, spirituale și de duh. Bolțile lui Paul Gherasim sunt icoane ale bolților aievea, cele cu icoane propriu-zise.
 

COSTION NICOLESCU