TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Vlădica Dionisie. Chemări, ascultări, nevoinţe călugăreşti
Articolul evocă momentul alegerii în funcția de episcop eparhiot a arhiereului Dionisie Erhan, în urmă cu optzeci și cinci de ani. Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu, în virtutea atribuțiilor care îi reveneau, îl propusese pe arhiereul Dionisie Erhan, vicarul Arhiepiscopiei Chișinăului, pentru demnitatea de episcop eparhiot pentru scaunul Cetatea Albă-Ismail. Candidatura nu îndeplinea condițiile, pentru că episcopal Dionisie nua vea studii teologice. Evenimentul a condul la reacții din partea patriarhului Miron Cristea dar și a societății acelor vremuri. Se punea întrebarea dacă se poate trece peste litera legii, dacă în cazul alegerii în scaunul de episcop e vorba de un om sfânt care a luptat pentru cauza națională îin Basarabia.
 

BORIS BUZILĂ