TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Vicariatul ortodox al Oradiei între 1850-1900. Structuri şi competenţe    


Abstract

Studiul pune în lumină activitatea Consistoriului ortodox din Oradea în perioada anilor 1850-1900. Se au în vedere funcţionarea şi atribuţiile acestui for bisericesc, precum şi componenţa membrilor lui. Consistoriul din Oradea a fost organul administrativ şi judecătoresc permanent cu competenţe în problemele bisericeşti, şcolare şi fundaţionale din teritoriul fostei, pe atunci, Episcopii de Oradea. Consistoriul era împărţit în trei senate separate, fiecare cu atribuţiile lui (senatul strâns bisericesc, senatul şcolar şi senatul epitropesc), fiecare componentă fiind descrisă pe larg în studiu. Tot în acest studiu sunt descrise protopopiatele Consistoriului din Oradea Mare, cu evoluţia lor până la anul 1900.

 


 

GRIGORE LINUL