TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Panegiricul în scrierile mitropolitului Nicolae Colan


 

Panegiricele mitropolitului Nicolae Colan laudă şi propovăduiesc marile adevăruri creştine cu sărbătorile şi martirii lor, totul încununându-se prin lăudarea nemărginită a lui Dumnezeu şi a Fiului Său Iisus Hristos. În alt plan, consecvent ideii că scrisul trebuie să respecte realitatea, să laude şi să evoce în mod corespunzător personalităţile, Nicolae Colan a prezentat prin scrierile sale şi crâmpeie de istorie, văzute prin filtrul privirii sale, care ne ajută ca, azi, noi să avem o percepţie mai cuprinzătoare asupra unor evenimente şi fenomene. Tot la această imagine contribuie şi varietatea personalităţilor evocate şi elogiate, de la personalităţile bisericeşti ca Andrei Şaguna, Roman Ciorogariu sau Nicolae Bălan, până la personalităţi laice din diferite domenii: Octavian Goga, generalul Averescu, Regele Carol al II-lea, Ion Luca Caragiale, Sextil Puşcariu, dar şi ţăranul Petrache Lupu, şi multe alte personalităţi valoroase, care au avut în comun cu Nicolae Colan crez şi valoare, credinţă şi devotament faţă de Biserică, limbă şi neam, totul fiind îmbrăcat într-un spirit specific ardelenesc, în care a crezut şi pe care l-a cultivat cu tărie.


 

ALEXANDRU SURDU