Nr. 7/ year X/ July 2016 Links
Search


DOCUMENT


Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Creta 2016

(p. 5-14)
THEOLOGICA


NICOLAOS KOIOU

Nicolaos KOIOU, Dogmă şi moralitate în operele Părintelui Sofronie
Rolul TradițiEI ortodoxE, așa cum este exprimată în textele Sfinților Părinți, mărturiseşte unitatea indestructibilă a dogmei și a ethosului moralității. Această unitate poate fi găsit cu ușurință în toate textele teologice ale Arhimandritul Sofronie Saharov, care este considerat ca un succesor autentic al tradiției ortodoxe. În conformitate cu învățăturile sale, credința ortodoxă constituie fundamentul pentru etosul ortodox (morală) și invers. Dogmele Bisericii nu exprimă numai adevărul său, dar ele demonstrează, de asemenea, modul de viață ortodox a membrilor Bisericii. Virtuțile morale ale iubirii și umilință exprimă sensul etic al triadological și hristologică
dogme.
CUVINTE CHEIE: Starețul Sofronie, dogma, moralitatea, Biserica


(p. 17-23)MIHAI IORDACHE

Life and work of the protestant theologian Emil Brunner (1889-1966)


(p. 24-32)VASILE ROJNEAC

Bishop Nicetas of Remesiana and the issues related to the authorship of the hymn
“Te Deum laudamus”


(p. 33-40)HADRIAN-V CONŢIU

Victor Frankl’s Logotherapy and Existential Dynamics


(p. 68-81)
EVOCATIONS


BORIS BUZILĂ

Patriarch Tikhon: a different kind of martyrdom


(p. 43-47)DAN CIACHIR

The aphorism of Nicolae Stroescu-Stânişoară


(p. 48-50)
STUDIES


AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

St. Anthim the Iberian and St. Constantin Brancoveanu


(p. 53-57)CAMELIA SURUIANU

Sandu Tudor. 2016 - 120 years since his birth


(p. 58-64)ALEXANDRU SURDU

Simplicity and clarity of language in the work of Nicolae Colan


(p. 65-67)
INTERVIEW


CĂLIN EMILIAN CIRA

"There were in Sibiu the finest teachers... great teachers that I don't forget and I keep in my heart like icons"

(p. 85-89)
REVIEWS


OVIDIU MOCEANU

Book Review to TEODOR V. PĂCĂŢIAN, Mitropolitul Ioan Meţianu (1828-1916), Ediţie îngrijită şi adăugită de Pr. prof. dr. Vasile Oltean şi muzeograf Nicolae Blaj, Prefaţă de ÎPS Laurenţiu Streza, Editura Andreiana, Sibiu, 2015.

(p. 93-94)MAXIM MORARIU

Book Review to LOUIS SEBASTIEN, LE NAIN DE TILLEMONT, The Life of Augustin of Hippo. Part three – The Pelagian crissis (411-430), col. “Memoire Ecclesiastique”, vol. XIII, translation, introduction and adnotation by Frederick Van Fleteren, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Warsaw, 2015.

(p. 94-95)ANDREI SABIN FAUR

Book Review to SYLVAIN GOUGUENHEIM, Aristotel la Muntele Saint Michel. Rădăcinile greceşti ale Europei creştine, traducere de Eduard Florin Tudor, Bucureşti, Editura Nemira, 2011, 291 pagini

(p. 96-98)