TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare

Ctitoria brâncovenească Sfânta Muceniţă
Paraskevi Pikridion din Istanbul


  In Istanbul găsim urmele a trei mari imperii: Imperiul Roman, Imperiul Bizantin și Imperiul Otoman.

Alături de  cele mai cunoscute obiective din vechiul Constantinopol, se află  și locuri importante pentru neamul românesc.

Biserica Sfânta Muceniță Paraskevi pe care, Sfântul Constantin Brâncoveanu a ridicat-o în anul 1692 in zona Pikridion  și care în prezent, cu binecuvântarea Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este lăcaș de închinăciune pentru românii din Istanbul. Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu a zidit această biserică pe locul unde au mai existat încă trei biserici: prima în secolul VI, a doua în secolul XI și a treia în secolul XIV. În catapeteasma bisericii actuale se mai păstrează patru icoane care s-au aflat și în biserica anterioară ctitoriei brâncovenești.

În anul 1577 diplomatul austriac Stephan Gerlach menționa în una dintre lucrările sale icoanele Maicii Domnului cu Pruncul, a Mântuitorului Pantocrator, a Sfântului Ioan Botezătorul  şi a Sfintei Paraschevi[1][1], considerate făcătoare de minuni, și care se păstrează până astăzi în catapeteasma bisericii.

Biserica este alcătuită  din  pridvor sau pronaos, naos și Sfântul Altar. Sfântul Altar  are o absidă in semicerc în partea de răsărit.  Naosul bisericii este în formă dreptunghiulară, având două culoare secundare în lateral și un culoar principal în mijloc  Clopotnița face parte din pridvor. Zidurile bisericii și ale pridvorului sunt construite din cărămidă și piatră. Este de remarcat ancadramentul ușii din partea de nord a bisericii care are sculptate în piatră motive vegetale specific stilului brâncovenesc. Structura acoperișului bisericii este din lemn acoperit cu țiglă.

Iconostasul sculptat în lemn poartă amprenta vechii arte populare. În iconostas se află icoanele menționate  în 1577 de diplomatul austriac Stephan Gerlach.

Icoanelor vechi din catapeteasmă, tronului patriarhal  şi amvonului care aparţin secolelor XVI-XIX,  li se  adaugă, începând cu anul 2004, icoana cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena dăruită de Guvernul României  precum și cele două icoane ale  Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu cu fiii săi, şi sfetnicul Ianache şi a Sfântului Domnitor Ştefan cel Mare al Moldovei  dăruite de familia Mircea şi Elena Lucescu.

Frumoasa biserică ctitorită de Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu  este lăcaș de închinăciune pentru românii ortodocși din Istanbul.

 


[1][1]  Zafer Karaca,  İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri, YKY 2008,  pp. 56-58

 


 

ANDREEA VLAD