TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare

Sensul unităţii şi al unificării Bisericii lui Hristos


Prin Întruparea, Jertfa pe cruce, Învierea şi Înălţare Sa, cea de a doua Persoană a Sfintei Treimi, Hristos Fiul lui Dumnezeu, a întemeiat Biserica sa, lăsând ca moştenitor până la a doua Sa Venire pe Sfântul Duh, cea de a Treia Persoană a Treimii, care-l călăuzeşte pe tot omul la desăvârşire şi la unirea nedespărţită cu Trupul unitar al lui Hristos, Biserica Ortodoxă cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. În relaţia cu celelalte biserici creştine rupte din Trunchiul Bisericii vechi, Biserica cea Una nu poate admite vreo unificare exterioară cu ele sub ascultarea unui conducător dinafara Ei, ci doar întoarcerea şi revenirea în sânurile Sale a celor care s-au îndepărtat de Ea.

 


 

DAMASCHIN GRIGORIATIS