TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
MIHAELA PALADE

PALADE, MIHAELA, s-a născut în 1958 la Bucureşti; profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian„ din Bucureşti, Catedra Artă sacră. Studii universitare: 1978-1984 - Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, tema proiectului de diplomă: Restructurare-Conservare urbană a zonei Splai-Călăraşi; 1990-1994 - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian", Universitatea din Bucureşti, teza de licenţă: Câteva aspecte ale arhitecturii religioase bizantine din epoca Paleologilor şi implicaţiile lor actuale. Studii universitare: 1995-2002 - Cursurile de doctorat ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian", cu tema Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, teză susţinută pe 26 martie 2002; 2007-în prezent - doctorand al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, domeniul fundamental ARTE, domeniul de doctorat Arte Plastice şi Decorative, cu tema O abordare estetică a iconografiei Imnului acatist din pictura exterioară a bisericilor moldoveneşti. Volume publicate: Estetica - o abordare teologică, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008; Biserica Mânăstirii Dealu - istorie în forme şi culori, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008, 280 pag. cu bibliografie, anexe şi 56 de planşe color; Arta creştină, între icoană şi tablou, Ed. Sophia, Bucureşti, 2007, 224 pag. cu planşe alb-negru şi bibliografie; Iconoclasmul în actualitate - de la „moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, 206 pag., cu bibliografie, anexe şi planşe alb-negru; O posibilă erminie arhitecturală - alcătuirea bisericilor din spaţiul ortodox, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, 256 pag. cu bibliografie, glosar de termeni de specialitate şi planşe alb-negru; Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, 352 pag. În curs de publicare: Testamentul unui imperiu creştin - perpetua artă bizantină.