TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
COSTION NICOLESCU

Nicolescu, Costion, absolvent al Facultăţii de Energetică (Bucureşti - 1969) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă (Bucureşti - 1994), doctor în teologie al Institutului de teologie ortodoxă Saint Serge din Paris (2006); cercetător ştiinţific la Muzeul Ţăranului Român (1991-2007); volume publicate: Crucea (mapă cu selecţie de texte) (colaborare), Ed. Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 1993; Icoane (mapă cu selecţie de texte) (colaborare), Ed. Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti, 1994; Spre o cultură liturgică (eseuri), Editura Anastasia, 1999; Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă - viaţa, minunile, legendele şi obiceiurile, colecţia Sărbători şi obiceiuri la români, coeditare a Muzeului Ţăranului Român cu editura România Creştină, 1999; Cine se teme de Biserică? (eseuri şi articole), Ed. Christiana, 2002; Riscul de a fi ortodox (interviuri), Ed. Sophia, Bucureşti, 2002; Sufletul între rai şi iad - o viziune tradiţională românească asupra judecăţii particulare (cercetare), Ed. Vremea, Bucureşti, 2003; Teologul în cetate - Părintele Stăniloae şi aria politicii (eseu + interviu), Ed. Christiana, Bucureşti, 2003; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - viaţa, minunile, legendele şi obiceiurile, colecţia Sărbători şi obiceiuri la români, co-editare a Muzeului Ţăranului Român cu light&gabrielmedia, Bucureşti, 2004; Elemente de teologie ţărănească (cercetare), Ed. Vremea, Bucureşti, 2005; Bucuria convorbirii (interviuri), Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2006, Chipul ca o catapeteasmă, Ed. Sophia, 2009, Hristos, Adăpostul, Veşmântul, Hrana, Doctorul şi Leacul Omului şi al Omenirii pe calea mântuirii (conţinutul spiritual al nevoilor trupeşti vitale la Sfântul Efrem Sirul), Ed. Renaşterea, 2011, Sarea Pamântului - Încrucişări, întâlniri, însoţiri, Ed. Doxologia, 2011,  Mic tratat de iubire, Ed. Doxologia, 2012, Carte pentru îndrăgostiţii care vor să se împrietenească,  Ed. Sophia, 2014.