TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DANIEL LEMENI

 

Lemeni, Daniel, licen?iat în Filosofie al Facult??ii de Litere, Filosofie ?i Istorie a Universit??ii de Vest din Timi?oara; licen?iat în Teologie al Facult??ii de Litere, Istorie ?i Teologie din cadrul aceleia?i universit??i; masterat în Filosofie la Facultatea de ?tiin?e Politice, Filosofie ?i Comunicare; doctor în Teologie, Facultatea de Teologie „Andrei ?aguna" din Sibiu. În prezent lector universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? din Timi?oara. A publicat diverse articole, studii ?i recenzii în reviste de specialitate (Altarul Banatului, Vatra, Orizont).