TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN MORAR

 

Morar, Ioan, preot în Gherla, jud. Cluj, vreme îndelungat? protopop al acestei regiuni, pre?edinte al Asocia?iunii Transilvane pentru Literatura Român? ?i Cultura Poporului Român - ASTRA - Desp?r??mântul Ioan Alexandru - Gherla. Autor a numeroase articole, prelegeri, evoc?ri publicate în diferite periodice biserice?ti; participant regulat la colocviile intitulate Zilele "Miron Cristea" ?i organizate la m?n?stirea Topli?a, jud. Harghita. Autor al volumelor: Misiune ?i confesiune, Ed. Ecclesia, Nicula, 2004; Din zborul min?ii pentru statornicia inimii, Ed. Astra, Dej, 2009; Prin?ul marilor dileme, Ed. Ecclesia, Nicula, 2010.